Hvor lang tid tager det at udvikle en app?

Det tager typisk omkring 2-3 måneder at udvikle en almindelig app, fra man går i gang med den indledende konceptudvikling, til man har et færdigudviklet og gennemtestet produkt klar til lancering. Selvfølgelig varierer det dog, alt efter hvor stor den er, og hvor mange og komplekse funktioner, den skal indeholde. Der er forskellige måder at gribe opgaven an på afhænhig af karakteren af appen, og hvordan man bedst kan lide at arbejde med digitale udviklingsprojekter. Det er derfor en god idé at tænke over, hvilken metode til udvikling af appen, der er mest egnet. Ud over det bør I selvfølgelig også fastsætte en tidshorisont for projektet: Hvornår skal appen være færdig? Hvor længe kan I eventuelt vente med at gå i gang?

Udviklingsmodel

I bør overveje, hvilken udviklingsmetode jeres app-projekt med størst mulig fordel kan udvikles efter. Inden for IT-projekter taler man typisk om den iterative (agile) udviklingsmetode og udvikling efter vandfaldsmodellen. Kendetegnet ved den agile udviklingsmetode er, at projektet splittes op i mindre dele, som kunden så prioriterer,  alt efter hvad der er vigtigst at få lavet først. Udviklerne arbejder så med disse mindre udviklingstrin eller iterationer efter kundens prioriteringsliste og færdiggør hver leverance, før de går videre til en ny. Efter hver iteration genprioriteres de resterende opgaver, så udviklerne hele tiden arbejder med det allervigtigste.

Agil udvikling

Den agile metode lægger op til – og kræver – en tæt dialog mellem kunden og udviklerne (eller projektlederen), når hvert færdigudviklet element skal testes og godkendes, og de resterende elementer genprioriteres med den nye viden og indsigt i det samlede produkt, man sidder med efter at have være én iteration mere igennem. Den agile metode med sin løbende prioritering af opgaver og tætte dialog samt konstante videnopbygning giver rum til fleksibilitet og kontrol ift. det færdige produkt.

Vandfaldsmodellen

For vandfaldsmodellen er det kendetegnende, at udviklingen sker gennem en række på forhånd mere planlagte sekvenser eller faser. Disse vil typisk være kravspecifikation, design, implementering, afprøvning og fejlfinding, integration og vedligeholdelse. Med denne udviklingsmodel er det en forudsætning, at kunden på forhånd kan give ret klare og detaljerede beskrivelser af det ønskede færdige produkt og de krav, der er til det.

Den store forskel på de agile udviklingsmetoder og vandfaldsmodellen er altså, at man med førstnævnte ikke forventer at have den fuldstændige kravspecifikation klar, når udviklingen går i gang, men derimod lægger op til at vurdere og prioritere opgaverne eller elementerne i projektet løbende og dermed muligvis nå til et lidt andet slutprodukt end først formodet. Man styrer projektet efter overordnede rammer og mål snarere end efter detaljerede kravspecifikationer.

Med vandfaldsmodellen er forarbejdet med beskrivelser af krav og løsningsmål så gennemarbejdet og endegyldigt, at det vil påvirke projektet ift. tidsestimeringen eller prisen, hvis man undervejs beslutter sig for at ændre noget grundlæggende. Hvis I vælger at få udviklet jeres app i samarbejde med et mobilbureau, vil vi anbefale jer, at I har tænkt over jeres app-projekt og hvilken udviklingsmetode, der passer projektet – og jer – bedst.Tilbage til FAQ