Hvad kræver det af virksomheden at få udviklet en app?

Det kræver selvfølgelig tid, ressourcer og ikke mindst engagement at komme fra idé til færdigudviklet app. Både fra udviklernes eller bureauets og jeres side. I vores øjne kan man spare værdifuld tid ved allerede fra start at gøre sig den tjeneste at sikre sig, at man har de folk til rådighed, som projektet kommer til at kræve, og at man sørger for aktivt at engagere dem, så de er med på opgaven og klar over, hvornår der er brug for dem og til hvad. Ellers kan man komme til at ende i en situation, hvor projektet bliver forsinket af, at udviklerne må sidde og vente på en handling fra kundens side, hvor man ikke har været klar over ansvarsfordelingen. Det er spild af tid og skaber frustration på begge sider af projektet.

For at processen kan køre optimalt, er det vigtigt, at der som minimum bliver allokeret følgende personer hos jer:

Projektejer
Den person der har autoritet til at tage og godkende beslutninger og leverancer ifm. projektet.

Projektleder
Den person der leder og fordeler arbejdet hos virksomheden, og som fungerer som fast kontaktperson for udvikleren/bureauet (projektejer og projektleder kan godt være den samme person). Det er en fordel, hvis projektlederen har teknisk indsigt inden for det domæne, der udvikles til.

Testere
Der skal sættes ressourcer af til at teste appen, så I er klar, når I når dertil i processen.

Udviklere
Alt afhængig af hvad I selv har af ressourcer og gerne vil stå for at levere (eks. integration til eksisterende backend), skal jeres it-afdeling, hvis I har en sådan, tænkes ind i projektet.

Kommunikationsansvarlig
Den person, der er ansvarlig for at levere tekst og andet redaktionelt indhold til appen, og som står for markedsføringen.

Hos iRoots beder vi vores kunder tage stilling til, hvem i virksomheden der skal udfylde de forskellige roller, relativt tidligt i processen. På den måde er vi sikret, at kommunikationskanalerne og “kommandovejen” er på plads allerede fra start, så vi undgår situationer med unødigt ophold i processen.

Tilbage til FAQ